ก่อตั้ง : พ.ศ. 2552 (2009) เว็บไซต์เดิม   Tewins.com

Tewins Motorcars : เทวินส์ มอเตอร์คาร์ส
การลงทุนซื้อขายรถกับ Tewins Motorcars
สอบถามรายละเอียด ได้ที่
083-110-6345
083-110-6345
Tewins Motorcars : เทวินส์ มอเตอร์คาร์ส
Tewins Motorcars เปิดรับผู้ลงทุน ซื้อขายรถ เงินปันผลตอบแทน คันละ 5% ต่อเดือน ของเงินลงทุน

รายละเอียด เบื้องต้น :

- งบเงินลงทุนในรถยนต์ คันละ 200,000 - 250,000 บาท

- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ เป็นของผู้ลงทุน

- Tewins Motorcars เป็นผู้ดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการ หาซื้อรถ ปรับแต่ง และ จัดการเรื่องการขายให้แก่ลูกค้า ทุกขั้นตอน

- เงินปันผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน คันละ 5% ต่อเดือน ของเงินลงทุน

- ระยะเวลาในการลงทุนแต่ละคัน : 2-6 เดือน (ปันผลตอบแทน เดือนละ 5% ของเงินลงทุน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
083-110-6345
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อมูลติดต่อ :